STUDIE A VÝZKUMY

Do této sekce průběžně doplňujeme zajímavé a inspirativní výzkumy, které se zaměřily na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy.

ČLÁNKY NA TÉMA „STUDIE A VÝZKUMY”
vloženo 24.11.11
2011: Stav mediální gramotnosti v ČR
vloženo 24.11.11
2009: Studie o aktuálních trendech v oblasti mediální gramotnosti a o přístupech k ní
vloženo 24.11.11
2009: Studie ke Stanovení kritérií pro měření úrovně mediální gramotnosti
vloženo 24.11.11
2008: Výzkum mediální gramotnosti v rodině v kontextu genderové dynamiky

Autorka na příkladu tří rodin zkoumá, jak funguje přístup k médiím v kontextu vztahu rodič-dítě. Zabývá se zajímavými a aktuálními otázkami, například zda je zákaz přístupu k vybranému médiu pro dítě trestem či zda mají k médiím chlapci a dívky odlišný vztah. Dokument je k dispozici v ČJ.

2008: Výzkum mediální gramotnosti v rodině v kontextu genderové dynamiky

vloženo 23.11.11
2008: Za hranicí cynismu - Jak může mediální gramotnost udělat ze studentů uvědomělejší občany

Autor zkoumá na příkladu 239 amerických studentů, jaký přímý dopad na mladé lidi má zavedení mediální výchovy do škol. Zabývá se otázkou, zda se skutečně mění jejich pohled na média a zda se stávají uvědomělejšími občany. Dokument je k dispozici v AJ

2008: Za hranicí cynismu – Jak může mediální gramotnost udělat ze studentů uvědomělejší občany

vloženo 23.11.11
2007: MG jako výuková metoda, která má ve školách objasnit mediální obraz ženského těla

Mediální odborníci vycházejí v této studii z faktu, že současné zobrazování ženského těla v médiích má často negativní vliv na dospívající dívky. Předkládají myšlenku, že by tomuto mohla zamezit právě mediální výchova. Dokument je k dispozici v AJ.

2007: Mediální gramotnost jako výuková metoda, která má ve školách objasnit mediální obraz ženského těla

vloženo 23.11.11
2005: Vliv elektronických médií na děti od 0 do 6 let: Historie výzkumu

Autoři stručně a přehledně mapují v několika kapitolách historii výzkumu vlivu médií na dětského uživatele. Neopomíjejí zdůraznit důležitost mediální výchovy, která by měla vnést do světa malých uživatelů určitý řád a limity. Dokument je k dispozici v AJ.

2005: Vliv elektronických médií na děti od 0 do 6 let: Historie výzkumu

vloženo 23.11.11
2004: Udělat myšlení viditelným: Vylepšení instrukcí k mediální výchově

Odborníci ve studii narážejí na problém technické vybavenosti základních škol. Pedagogům zde nabízejí nejen možnost výuky v technicky vybavené třídě, ale i ve třídách, kde mají studenti k dispozici jen tužku a papír. Dokument je k dispozici v AJ.

2004: Udělat myšlení viditelným: Vylepšení instrukcí k mediální výchově

vloženo 23.11.11
2001: Role sledování televize ve vývoji chápání a porozumění textům

Autor studie vychází z předpokladu, že sledování televize zabírá dnešním dětem stále více času. Cílem práce je zjistit, zda existuje souvislost mezi sledováním televize a následnou schopností dítěte pochopit a interpretovat texty. Dokument je k dispozici v AJ.

2001: Role sledování televize ve vývoji chápání a porozumění textům

vloženo 23.11.11
2000/2001: Trendy v komunikačních výzkumech

Obsáhlá studie se zabývá komunikací jako celkem, jednu z kapitol však věnuje přímo mediální výchově. Zdůrazňuje především její důležitost a nezbytnost získání kritického přístupu k médiím. Dokument je k dispozici v AJ.

2000/2001: Trendy v komunikačních výzkumech