Literatura

PODTÉMATA
ODBORNÉ TEXTY

Články z odborných periodik, kapitoly z monografií či sborníkové texty věnující se problematice mediální výchovy a mediální gramotnosti v ČR.

STUDIE A VÝZKUMY

Do této sekce průběžně doplňujeme zajímavé a inspirativní výzkumy, které se zaměřily na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy.

UČEBNICE A METODICKÉ MATERIÁLY

Přehled základních učebnic a metodických materiálů pro učitele mediální výchovy.

ZÁKLADNÍ ČESKY PSANÉ TITULY O MÉDIÍCH