Média a my

Zde najdete scénáře výukových hodin, jejichž realizace přispívá k rozvíjení vnímání a uvědomování si role médií v každodenním životě jednotlivce i společnosti.

ČLÁNKY NA TÉMA „MÉDIA A MY”
Autor: Markéta Gsöllhoferová, vloženo 19.03.13
Média a já

Kolik času trávím s médii? Jaký na mne mají vliv? Cílem předložené metodiky je pomoci žákům 1. stupně základní školy pochopit, jak silně je jejich život prostoupen médii, dovést je k tomu, aby o vlivu médií na vlastní každodennost začali více přemýšlet. Lekce využívá metody tvorby myšlenkových map.

Autor: Klára Cigánková, vloženo 20.11.11
Média a každodennost

Tato lekce má za úkol předvést žákům, jakou úlohu média zastávají v každodenním životě jednotlivce. Média se stala přirozenou součástí života a často si ani neuvědomujeme, kam všude sahá jejich vliv.