Jak se co dělá

ČLÁNKY NA TÉMA „JAK SE CO DĚLÁ”
Autor: Jan Mráz , vloženo 03.01.12
Jak se dělá časopis

Cílem této práce je seznámit žáky se základními principy a postupy tvorby časopisu. Žáci vytvoří v rámci třídy redakci a po seznámení s teorií se pokusí vytvořit vlastní číslo školního časopisu. Prostřednictvím následné debaty pak zhodnotí svou vlastní práci i práci redakce jako celku. Žáci tak získají přibližnou představu o tom, co všechno se skrývá za přípravou jednoho čísla časopisu.

Autor: Zbyněk Vlasák , vloženo 03.01.12
Jak se dělá rozhovor

Metodický námět má za cíl seznámit studenty a studentky s tím, jak ze strany novináře či novinářky vypadá příprava, průběh a zpracování rozhovoru, jako jednoho z klíčových žurnalistických žánrů. Sekundárním cílem je pak nalákat poslouchající, aby si rozhovor vyzkoušeli v praxi.

Autor: Barbora Vlková , vloženo 03.01.12
Jak se dělá reportáž

Reportáž je jedním z nejatraktiv­nějších žurnalistických žánrů. Setkáváme se s ní denně v rozhlase, televizi, novinách i na internetu. Přináší často pohled do míst, kam se sami nemůžeme dostat. A právě proto, že s reportáží se tak důvěrně setkáváme, by mohlo být zajímavé se s tímto žánrem blíže seznámit. Nahlédnout do historie reportáže, poznat mistry tohoto žánru, ale seznámit se i s tím, jak reportáž vzniká (a třeba si ji i zkusit vytvořit).