Jak se dělá reportáž

( Barbora Vlková )

Reportáž je jedním z nejatraktiv­nějších žurnalistických žánrů. Setkáváme se s ní denně v rozhlase, televizi, novinách i na internetu. Přináší často pohled do míst, kam se sami nemůžeme dostat. A právě proto, že s reportáží se tak důvěrně setkáváme, by mohlo být zajímavé se s tímto žánrem blíže seznámit. Nahlédnout do historie reportáže, poznat mistry tohoto žánru, ale seznámit se i s tím, jak reportáž vzniká (a třeba si ji i zkusit vytvořit).

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Jak se dělá reportáž”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Jak se dělá reportáž”
25.01.2018   Richard

04.05.2012   Ema Klementová

Metodika je velice zajímavě zpracovaná, jsem přesvědčená o tom, že studenty gymnázií by takové pojetí hodin zaujalo a bavilo. Myslím ale, že práci na reportážích by nemuseli mít za domácí úkol, ale mohli by na nich pracovat v některé z vyučovacích hodin, a to buď jednotlivě nebo v týmu. Pokud by to časové možnosti dovolily, nebylo by od věci založit redakci, určit šéfredaktora a vydat jedno číslo časopisu, které by obsahovalo reportáže, které studenti vytvořili a toto vydání poté šířit po škole mezi ostatní studenty a sledovat zpětnou vazbu.
04.05.2012   Lenka Křížová

Velice pečlivě zpracované téma, které je navíc doplněné o prezentaci, kde jsou jasně a přehledně uvedeny všechny charakteristické znaky reportáže a stručná historie žánru. Do metodiky vlastní hodiny bych ještě přidala nějaké konkrétní příklady reportáží, např. přinést do hodiny aktuální noviny a časopisy a rozborem konkrétních textů vydefinovat znaky reportáže. Zajímavé by taktéž bylo vzít studenty přímo do terénu (na nějakou akci, událost), ze které by pak napsali vlastní reportáže.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotili 3 návštěvníci

PŘEČTĚTE SI JEJICH KOMENTÁŘE