Reklama a umění

( Petra Hojovcová )

Reklama a komerční sdělení nejrůznější podoby nás obklopují téměř všude. Řada analýz reklamy se již věnuje rozboru jejího obsahu, vhodnosti vzhledem k dopadu na cílovou skupinu, zvláštní pozornost je pak věnována klamavé reklamě. Autorka nabízí pohled na reklamu z jiného úhlu: představuje ji jako druh umění. Cílem lekce by mělo být vyvolání diskuse a vytvoření vlastního postoje k danému tématu.

Lekce nahlíží na reklamu z jiného úhlu a představuje ji jako druh umění. Jejím cílem by mělo být vyvolání diskuse a vytvoření vlastního postoje k danému tématu. Lekce by zároveň měla rozvíjet komunikační schopnosti studentů a jejich schopnosti argumentace, učí je rozeznávat společenskou a estetickou hodnotu sdělení, pomáhá získat představu o práci v týmu a základech prezentace týmové práce.

Reklama a umění

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Reklama a umění”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Reklama a umění”
22.04.2012   Eva Kavalová

Práce je zaměřená na studenty čtyřletých gymnazií (a vyšších ročníků víceletých gymnázií) a proto se mi líbí, že autorka soustředila cvičení spíše na diskuzi a projevení vlastních názorů. Na druhou strannu mi přijde, že ačkoli nabízí hodně materiálů a ukázek do hodiny, pořád zůstává na samotném učiteli téměř celá příprava (vybrat vzorky, seznámit se s tématem, nabídnout vysvětlení, atd.) Možná bych ji pro tyto účely více specifikovala. Jinak se jedná o zajímavý pohled na reklamu.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotil 1 návštěvník

PŘEČTĚTE SI JEHO KOMENTÁŘ