Internet

( Pavla Vírová )

Lekce směřuje žáky k základnímu přemýšlení o svém chování na internetu, dále je stručně seznamuje s vývojem internetu a s problematikou ochrany osobních dat.

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Internet ”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Internet ”
03.05.2012   Jiří Vondrášek

V textu se objevují chyby v interpunkci, překlepy (na které word automaticky upozorňuje), jsou špatně používané mezery a odstavce, celková vizuální podoba a zpracování je velmi slabé. V úvodu je sice zmíněn dotazník pro žáky, avšak jeho výstupy či využití při probírání tématu již nejsou nijak rozpracovány - chybí reakce na získané odpovědi a uniká účel dotazníku. K podstatnému tématu ochraně osobních dat je toho řečeno pouze minimum, u druhé části tohoto bodu - ochrana počítače - jsou jednotlivá témata řazena zcela nelogicky (od firewallu k prohlížeči, od hoaxu k FTP...). K bodu 4 - zdroje relevantních informací je zmíněna pouze Wikipedia, která je zároveň uvedena jako neseriózní zdroj, ale další možnosti již představeny nejsou. Taktéž k diskuzi o vyhledávání na internetu chybí alespoň záchytná témata či vodítka pro neznalého pedagoga - o čem vlastně má s žáky diskutovat a co jim chce sdělit. Bod 5 - slovníček zkratech užívaných v diskuzích - opět chybí alespoň stručné uvedení či vysvětlení souvislostí. Pokud by to bylo možné, práce bych ohodnotil jako podprůměrnou.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotil 1 návštěvník

PŘEČTĚTE SI JEHO KOMENTÁŘ