Guerilla marketing

( Jakub Hein )

Cílem této lekce je obeznámení žáků s pojmem „guerilla marketing“, tzn. marketingem využívajícím netradičních postupů pro získání potenciálního zákazníka a s těmito postupy samotnými. Žáci si nejprve na základě konkrétních příkladů uvědomí, kdy a kde se s guerilla marketingem již setkali, a poté se sami pokusí nějaký projekt využívající principů guerilla marketingu navrhnout.

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Guerilla marketing ”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Guerilla marketing ”
06.05.2012   Petr Adámek

Text na téma Guerilla Marketing mě velice zaujal. Už jen samotné téma je dle mého názoru velice zajímavé, a to z části i proto, že se v něm pracuje s psychologií. Posyktuje také velké pole působnosti, je flexibilní a kreativní. Obrazová dokumentace navíc jasně ukazuje princip teorie v praxi a i laik snadno pochopí, v čem guerilla marketing spočívá. Domnívám se také, že uvedené fotografie by mohly podnítit diskuzi, která by byla přínosnější než pouhé učebnicové definice a zkratky. Když připočteme i onu praktickou část, jednalo by se o ukázkovou přednášku, z níž by si studenti mohli hodně odnést. Tomuto tématu se navíc lze věnovat i více vyučovacích hodin, protože je prakticky nevyčerpatelné.
04.05.2012   Andrea Viletová

Příspěvek kolegy Heina na téma "Guerilla marketing" hodnotím kladně. Téma je dle mého názoru atraktivní a dokáže tak udržet pozornost publika. Práce je doplněna množstvím konkrétních příkladů, které taktéž studenty zaujmou a zcela jasně na nich pochopí, v čem Guerilla marketing spočívá. V práci je uveden časový interval jedné vyučovací hodiny, tudíž si myslím, že nemá smysl zacházet do větších detailů a informace uvedené v dokumentu k pochopení dané problematiky zcela postačí. Praktická část výuky, kdy si studenti můžou proces tvorby Guerilla marketingu sami vyzkoušet, je taktéž skvělý nápad, jediný problém by mohl nastat v případě, že pedagog bez příslušné kvalifikace nebude schopen výsledky studentských snah adekvátně zhodnotit.
04.05.2012   Vítězslav Boch

Příspěvek pana Jakuba Heina o Gureilla marketingu se mi vcelku líbil. Oceňuji snahu pana Heina předvést studentům příklady použitých marketingových kampaní a snahu zapojit studenty do dění nápadem na tvorbu vlastního guerilla marketingu. Výhrady mám k teoretickému zázemí: A) U bodu dva (začínajícího „Termín Guerilla se nejvíce používá ve válečných konfliktech....") bych se neomezoval pouze na techniky a velikost, ale také na to, že guerilla má telurický charakter (využívá prostředí)- podle Carla Schmidta citovaného v "Mareš, Miroslav (2004): Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii. Obrana a strategie, roč. IV., č. 1, pp. 19-32" Což právě guerilla marketing splňuje také (viz následující obrázky v metodice pana Heina - třeba reklama na Axe, kde skupina panáčků nahání postavičku na zeleném poli "Exit", upravené ventilátory (barbecue), plíseň na zdi (sprej proti plísni na nohou). Pan Hein celou tuto pasáž cituje, neškodilo by ji více rozpracovat podle obecného vymezení guerilly a porovnat to s guerilla marketingem B) V následujícím bodě (ale je to zmíněno i ve výše citovaném bodě) pan Hein píše - "Guerilla marketing je vhodný pro malé subjekty", s tím nemohu tak úplně souhlasit, protože guerilla marketing byl využívaný a stále je i velkými korporacemi. C) u příkladů guerilla marketingu bych se přimlouval za využití většího počtu tuzemských příkladů a pokud možno i ve formě videa, neboť to na žáky zřejmě bude mít větší dopad, neboť tuzemské příklady guerilla marketingu jim jsou bližší a spíš je znají D) Pozornost bych věnoval i úspěchu guerilla marketingu, pokud se mu podaří dostat se do zpravodajství, neboť to je takový zlatý hřeb reklamní kampaně a moment největšího úspěchu a oslovení největšího počtu příjemců sdělení


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotili 3 návštěvníci

PŘEČTĚTE SI JEJICH KOMENTÁŘE