MEDIÁLNÍ LEGISLATIVA

Přehled základních právních norem upravujících českou mediální krajinu. V každém článku najdete stručnou anotaci normy a internetový odkaz.

ČLÁNKY NA TÉMA „MEDIÁLNÍ LEGISLATIVA”
vloženo 22.11.11
ZÁKON O PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ustavuje, kdo je provozovatelem, jakým způsobem musí vysílání fungovat, jakým způsobem se udělují licence atd.

Zákon online

vloženo 22.11.11
ZÁKON O ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH POPLATCÍCH

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích ustavuje, kdo má ze zákona povinnost platit poplatek, kdo je osvobozen, jaké jsou rozdíly mezi platbou firmy a fyzické osoby atd.

Zákon online

vloženo 22.11.11
ZÁKON O ČESKÉM ROZHLASE

Úplné znění zákona o Českém rozhlase č. 484/1999 Sb., které bylo v r. 2005 doplněno o novely v důsledku plánovaného zavedení digitálního vysílání.

Zákon online

vloženo 22.11.11
ZÁKON O ČESKÉ TELEVIZI

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, který stanovuje její práva a povinnosti jako veřejnoprávní instituce, se částečně mění zákonem č. 302/2011 Sb. ze dne 6. září 2011.

Původní zákon online

Nový zákon, který původní částečně mění.