Reklama v médiích

( Václav Kuba )

Lekce žáky seznámí s pojmem reklama, určí několik typů reklamy, zmíní se o způsobu nasazování reklamy do médií. Slouží jako úvod do této problematiky. Během lekce by se děti měly blíže seznámit s podstatou reklamy, uvědomit si, jakým způsobem bývá reklama do médií zařazována a uvědomit si, kde všude se lze s reklamou setkat.

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Reklama v médiích”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Reklama v médiích”
04.05.2012   Jitka Holubová

Tato práce (příprava na vyučování) se mi až na pár připomínek jeví zdařilá a pro učitele dobře připravená, a to jak po stránce obsahové, tak strukturální. Jakožto úvod do problematiky se věnuje pojmu "reklama" a jejími druhy. Příprava je pojata zajímavou a atraktivní formou (mnoho obrazových a internetových odkazů na konkrétní příklady). Nutí žáky se aktivně zapojit, přemýšlet nad problematikou, vyjadřovat vlastní názory a následně tvořit různé reklamy ve skupině, čímž podporuje kreativitu a sebeuplatnění. Co mi schází, je rozbor avizovaného nasazování reklamy do médií. Rovněž bych byla opatrná s užíváním výrazu "děti", které se pro žáky 8. tříd nehodí. Jako výzvu - jak pro žáky, tak pro učitele - vidím druhou vyučovací hodinu, kdy žáci musí sami tvořit reklamu, prezentovat ji před třídou a následně hodnotit. V tomto případě je důležité žáky dostatečně motivovat, podporovat a usměrňovat, aby se dosáhlo kýženého výsledku.
18.04.2012   Jakub Mařík

Práce seznámí žáky s existencí reklamy jako takové, nicméně už nerozebírá hlouběji její principy a fungování. Relativně povrchně seznámuje s reklamou jako takovou. Je otázka, zdali by věková kategorie žáků 8. tříd nezvládla hlubší ponoření do tématu. Může dobře fungovat jako jednoduchý úvod do problematiky, pro lepší porozumění je vhodné kombinovat s dalšími lekcemi.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotili 2 návštěvníci

PŘEČTĚTE SI JEJICH KOMENTÁŘE