Reklama a my

( Jaroslav Matyáš )

Tato modelová hodina se zabývá tématem reklamy. Cílem je umožnit studentům, aby nahlédli pod pokličku principům mediálního trhu a uvědomili si součinnost médií a komerčního sektoru. Pokud jim ukážeme vztahy mezi finančními zdroji médií a obsahem médií, dokážou se lépe bránit manipulaci a dokážou si sami dělat názor na nabízené obsahy. Téma skrytých vlivů na mediální obsahy je velice složité a zahrnuje komplikované společenské i politické tlaky, proto se v tomto bloku zaměříme pouze na vztah médií a komerčního sektoru, jehož nejdůležitějším nástrojem, jak ovlivňovat média, je reklamní trh.

Z hodiny by si děti měly odnést hlavně poznatek, že prací s jakýmkoli médiem se stávají komoditou, která je dále nabízená. Měly by si uvědomit, že svým výběrem médií, kterým věnují pozornost, se zařazují do určité typizované skupiny, na kterou je marketingově cíleno. Hlavně by si měly uvědomit, že média jim obsahy nedávají zadarmo ani kvůli jejich zábavě, ale s vidinou zisků, které jim obsahy skrze reklamu zprostředkují.

Reklama a my

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Reklama a my”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Reklama a my”
04.05.2012   David Lachkovič

Tato práce mne velice zaujala a musím říci, že rozhodně donutila nad danou tématikou přemýšlet nejen studenty a žáky, s kterými bude daný učitel dle návodu v práci pracovat, ale stejně tak mne. Práce splňuje základní určenou premisu, tedy že se pokusí popsat výběr reklamního prostoru v médiích v závislosti na cílové skupině a vůbec propojenost mediálních obsahů s marketingem a reklamou. Zde si dovolím citovat pasáž, která mne opravdu velice zaujala a v které je snad více pravdy, než se na první pohled může zdát: „Skepticky se dá říci, že jedinou úlohou mediálních obsahů v komerčních médiích je upoutat diváka, aby jeho pozornost mohla být dále prodána na reklamním trhu.“ Zároveň se mi v práci líbily uvedené návody na praktický trénink pro žáky, které jim může vyučující umožnit, neboť slouží přesně ku prospěchu přemýšlet nad danou tématikou. Celkový dojem z práce je tak velmi pozitivní, je zde určitě mnoho myšlenek, které si může čtenář odnést a aplikovat do praxe.
18.04.2012   Jakub Mařík

Zajímavé aktivity pro žáky, které jsou vzájemně dobře provázané. Názorně ukazují provázanost tvorby cílové skupiny. Teoretické zázemí je však možná vysvětlováno příliš odborně, respektive některé odborné výrazy zůstávají bez vysvětlení (text je převzat z publikace, která již pravděpodobně předpokládá jejich znalost). Je otázkou, pro jakou věkovou skupinu jsou úkoly určeny, s příslušným zjednodušením, nebo naopak zahrnutím detailů je pravděpodobně možné práci provádět jak s žáky celého druhého stupně základní školy, tak použít i pro studenty středních škol.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotili 2 návštěvníci

PŘEČTĚTE SI JEJICH KOMENTÁŘE