Obraz muslimů v českých médiích

( Eva Hloužková )

Cílem této aktivity je upozornit na stereotypní zobrazování muslimů a islámu v českých médiích. Činí tak prostřednictvím srovnání prostřednictvím srovnání novinových článků a výňatků z odborné i popularizační literatury o muslimech, islámu, politice, společnosti i dějinách států, v kterých žijí muslimové.

Islám je po křesťanství nejrozšířenějším náboženstvím světa a jeho vývoj trvá již čtrnáct století. Z tohoto pohledu je téměř nemožné, aby byl islám monolitním a neměnným náboženstvím. Islám se samozřejmě mění v čase, v důsledku politických, ekonomických i společenských změn, mění se ve vztazích k jiným náboženským, filosofickým nebo politickým systémům. Výsledkem je pestrý obraz, který jedinec sám může stěží pojmout. Nezdá se však, že by tuto pestrost odrážela i česká média.

Obraz muslimů v českých médiích

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Obraz muslimů v českých médiích”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Obraz muslimů v českých médiích”
04.05.2012   Nikola Pařízková

Metodika pracuje s aktuálním a zajímavým tématem, které je pro tématický okruh stereotypů v médiích adekvátní. Ohledně formálních věcí v metodice chybí její specifikace (nenacházíme zde například „pro koho“), bylo by dobré více zasáhnout téma stereotypů jako takové, upřesnit ho. Samostatná aktivita je pěkně zvolená, možná by studenty více upoutala individuální práce. Je otázkou, zda jsou vybrané úseky z knih o Islámu relevantním prostředkem získání informací – myšleno tak, že pro pochopení je téma vcelku náročné. Těžko soudit, jelikož není uvedena věková skupina žáků, ale možná by bylo fajn zvolit téma, které by bylo snažší uchopit.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotil 1 návštěvník

PŘEČTĚTE SI JEHO KOMENTÁŘ