Média a stereotypy

( Zuzana Svobodová )

Žáci si díky lekci osvojí termíny realita, sociální realita a mediální realita a budou umět vysvětlit vztahy mezi nimi. Dokáží definovat stereotypy, případně to, jak a proč vznikají. Měli by vědět, že na tvorbě stereotypů se podílejí média, avšak rozhodně nejsou jejich jediným původcem.

V průběhu lekce si žáci vytvoří představu o tom, kolem jakých skutečností se stereotypy tvoří, že se stereotypy můžou lišit napříč kulturami, v různých dějinných obdobích atd. Zjistí, že stereotypy neustále vznikají i zanikají.

Média a stereotypy

Metodický pomocník

Pracovní listy

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Média a stereotypy”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Média a stereotypy”
11.05.2012   Karla Čížková

Metodika je velmi dobře propracovaná po obsahové stránce, pro učitele je velmi dobře podaná teorie stereotypů - je užitečné, když učitel má základní teorii po ruce a nemusí vždy do literatury. Líbí se mi náměty k diskusi a k aktivitám. Myslím si, že témat a aktivit je v metodice dost na několik vyučovacích hodin. Co mi v metodice chybí je nějaká shrnující aktivita, která by studenty vedla k reflexi a upevnění toho, co se naučili.
04.05.2012   Adam Všetíček

Práce vyniká přehledností a ucelenou zpracovaností tématu. Osobně bych posunul věkovou cílovou skupinu směrem vzhůru a věnoval bych se více jazykovým stereotypům.
03.05.2012   Šimon Halamásek

Dle mého názoru jde o velmi kvalitně a přehledně zpracovanou metodiku. Oceňuji důkladně zpracovanou teorii stereotypů, která je předkládána pedagogům a případným zájemcům z řad studenstva, a obsáhlé přílohy. Nadsazený je ale podle mne hned první okruh lekcí, kde jde o diskuzi mezi studenty (2. stupně ZŠ a ekvivalentu SŠ) a analýzu toho co je realita, sociální realita a mediální realita. Domnívám se, že jen pramálo studentů se do té doby setkalo s filosofií a „gnoseologickým věděním“, které autorka zmiňuje. Čistě technicky pak za vysokou kvalitou textové části poněkud pokulhává obrazová část příloh, která by si místy zasloužila vytříbenější snímky. Jsem si ale jist, že nemuselo jít o finální snímky a nebyl by problém je nahradit nějakými ostřejšími a kvalitnějšími.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotili 3 návštěvníci

PŘEČTĚTE SI JEJICH KOMENTÁŘE