Genderové stereotypy v reklamě

( Andrea Študencová )

Poučením školní mládeže o mechanismech vzniku stereotypů, diskusí o reklamách a aktérech v nich zobrazených, umožníme mladým lidem rozvíjet kritické myšlení a zabráníme schematizování a zjednodušování. Děti poučené o vzniku genderových stereotypů budou vnímavější ke svému okolí, nebudou brát obrazy v médiích jako samozřejmé a budou o nich přemýšlet.

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Genderové stereotypy v reklamě”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Genderové stereotypy v reklamě”
04.05.2012   Kateřina Oratorová

Metodika je zpracována jednoduše a přehledně. Soustřeďuje se zejména na vysvětlení pojmů „stereotyp“ a „genderový stereotyp“. Výklad je podán stručně a jasně, úměrně věku žáků, jimž je určen. Video spot na začátku hodiny spolehlivě přitáhne pozornost. Jako problém vidím časový rozvrh dané hodiny. Zvláště prezentace a následný rozbor vyplněných pracovních listů jistě zabere více než 15 minut. Domácí úkol vhodně doplňuje výklad.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotil 1 návštěvník

PŘEČTĚTE SI JEHO KOMENTÁŘ