Filmová výchova

( Ivana Svobodová )

Autorka se zabývá problematikou filmové výchovy na školách. Nabízí několik námětů pro její začlenění do výuky.

Získání filmové gramotnosti by mělo být cílem filmové výchovy, mohla by žáky naučit najít díla, která pro ně nejsou jen záplatou ve volném čase. Studenti by se měli naučit přemýšlet o kinematografii ve všech jejích kontextech. Měli by se naučit sami odpovídat na různé otázky: „Proč vlastně vzniká status filmových hvězd?“, „Co je to kultovní film?“, „Proč chodit do artových kin?“, „Podle čeho určím, který film je dobrý?“, „Jak funguje zábavní průmysl?“. Součástí filmové výuky by měl být i rozbor filmové řeči, žáci by se měli naučit, jakými prostředky k nim filmové dílo promlouvá.

Filmová výchova

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Filmová výchova”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Filmová výchova”
04.05.2012   Marieta Kajabová

Zpracování metodiky se mi velmi líbí, autorka podává dobré argumenty, se kterými sama souhlasím. Myslím si, že jak rozebíráme literární díla, je dobré rozebírat právě také filmová a naučit se jim porozumět.
01.05.2012   Renata Fulínová

Tuto metodiku hodnotím jako velmi kvalitně zpracovanou. Autorka hned na začátku vysvětluje, proč je filmová výchova důležitá a jasně uvádí i cíl této výchovy. Návrh koncepce výuky obsahuje dostatečné množství dobře zvolených materiálů vhodných k výuce. Autorka zde také vysvětluje konkrétní problémy, o kterých mohou žáci/studenti diskutovat. Neuvádí přesný program vyučovací hodiny, což by pro některé kantory mohlo být příliš svazující (vzory táhnou), ale naopak dává jim dostatečnou volnost v přizpůsobení hodiny vlastním potřebám. Část "Technické základy" je pestrá a zahrnuje podle mě všechny klíčové okruhy problematiky kritického pohledu na film. Autorka v této části neopomíjí uvádět příklady filmů, ve kterých se jednotlivé jevy vyskytují. Pozitivně hodnotím i odkazy na další literaturu, kde kantoři naleznou mnoho důležitých informací týkající se filmu.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotili 2 návštěvníci

PŘEČTĚTE SI JEJICH KOMENTÁŘE